News

Extra aanvullend pensioen voor 370.000 zelfstandigen

Zelfstandigen zonder vennootschap krijgen vanaf 2017 een extra optie om fiscaal voordelig hun karige wettelijke pensioen aan te vullen.

1

 

Amper 900 euro per maand. Daar moet een gepensioneerde zelfstandige die enkel op zijn wettelijk pensioen kan terugvallen het gemiddeld mee rooien. Omdat dat niet volstaat om van te leven kunnen zelfstandigen zelf sparen voor een aanvullend pensioen.

Er bestaan twee fiscaal aangemoedigde systemen: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Maar alleen zelfstandigen met een vennootschap kunnen beide systemen cumuleren. De 370.000 zelfstandigen zonder vennootschap, zoals bakkers, slagers of vrije beroepers, kunnen enkel het VAPZ benutten.

 

12 miljoen euro

Deze ‘ongelijkheid’ willen minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) en minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) wegwerken door in 2017 de Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ) in te voeren. Ze trekken daarvoor al 12 miljoen euro uit. De ministers leggen vandaag hun voorstel voor aan de ministerraad. Vooral zelfstandigen met een jaarlijks nettoloon van meer dan 30.000 euro zullen de bijkomende pensioenoptie benutten, verwachten ze. Daardoor zouden 155.000 zelfstandigen zonder vennootschap hun pensioen kunnen versterken.

 

Een recent onderzoek van de verzekeraar AXA toonde aan dat kleine zelfstandigen vragende partij zijn om hun aanvullend pensioen te versterken. Drie op de tien willen onmiddellijk instappen in een systeem dat de hiaten in de tweede pensioenpijler opvult. In een VAPZ kan een zelfstandige slechts een zeer beperkt percentage van zijn loon storten, waardoor het te weinig extra pensioen oplevert. ‘Het VAPZ is vooral bedoeld om de kloof met het wettelijke pensioenbedrag van een werknemer te dichten en niet zozeer om een echt aanvullend pensioenbedrag op te bouwen’, zegt Bacquelaine.

 

Fiscaal voordeel 30 procent

Het systeem van de POZ is gelijkaardig aan dat van het IPT. Het pensioenkapitaal wordt bij uitkering voordelig belast tegen 10 tot 20 procent, afhankelijk van het moment van de opname. De jaarlijkse stortingen leveren een fiscaal voordeel van 30 procent op zolang de som van het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen uit het VAPZ en de POZ maximaal 80 procent van het gemiddelde loon van de laatste drie gewerkte jaren bedraagt. Voor het IPT blijft de grens voorlopig 80 procent van het laatste jaarloon. ‘Maar dat willen we later harmoniseren op 80 procent van de laatste drie jaarlonen’, geeft Bacquelaine mee.

 

Ook voor werknemers wil Bacquelaine de tweede pensioenpijler uitbreiden. Ze moeten zelf kunnen beslissen welk deel van hun loon hun werkgever opzijzet voor hun aanvullend pensioen. Dat voorstel wil Bacquelaine volgend jaar verder concretiseren.

BRON : De Tijd, 20 juli 2016 08:00